SAMUEL Relaxácia tela a duše

LIEČENIE S ARCHANJELMI - UZDRAV SVOJE EMÓCIE

A R CH A N J E L I

- sú jemnohmotné bytosti a existujú v netelesnej forme bytia. V bezprostrednej blízkosti prameňa a pôvodu svetla, ktoré nazývate Boh. Tu v centre existujú najvyššie vibrácie aké vôbec sú.

- sú vznešení služobníci svetla a svojou prítomnosťou a svojim súcitom, láskou a milosrdným jednaním sa prejavujú ako otec – matka – Boh,

- sú Božím impulzom lásky, ktorá bola zaslaná až do pozemskej úrovne, aby ľuďom pripomínala vnútorné svetlo. Cez archanjelov pôsobia rôzne aspekty svetla a čistej lásky, sú pripravení vám ich odovzdať, keď ich o to požiadate a ste ochotní ich prijať.

gears

Liečebná metóda – Liečenie s archanjelmi pomáha uzdravovať ľudskú bytosť na duchovnej, mentálnej, emocionálnej, psychickej aj fyzickej úrovni. Archanjeli sú svetelné bytosti, ktorí nám prinášajú svoje svetlo, láskyplnú energiu pre naše liečenie, šťastie a život v harmónii. Metóda je určená tým, ktorí akceptujú a prijímajú „poslov svetla“ a chcú sa liečiť pomocou ich archanjelských energií. Pre ľudí, ktorí zatiaľ nemajú rozvinuté mimozmyslové vnímanie, ako je jasnozrivosť, jasnocit a jasnosluch, pracuje sa s kyvadlom, ktoré sa stáva sprostredkovateľom v komunikácii s archanjelskou ríšou.

Liečenie s archanjelmi pracuje s témami:
  • čistenie terapeuta a príprava na prácu, kontakt s archanjelmi, práca s kyvadlom,
  • čistenie, liečenie a harmonizácia energetického systému – čakry a archanjeli,
  • vyhľadávanie emočných vzorcov, práca s emóciami, vyhľadávanie, zaťažujúcich emócií a ich transformácia čistenie našej DNA,
  • odstraňovanie disharmonických programov,
  • odstraňovanie a rušenie zmlúv, sľubov, prísah, karmických uzlov...,
  • odstraňovanie, rušenie pút a viazaností (privtelené duše, entity).
Poslaním metódy Liečenie s archanjelmi je práca na sebe v spolupráci s archanjelskou ríšou, presvetlenie nášho života ich láskyplnou energiou. Patrónom tejto metódy sú archanjeli Gabriel a Michael.

Pozrite si cenník služieb.