SAMUEL Relaxácia tela a duše

ARCHANJELI PODĽA ZNAMENÍ ZVEROKRUHUSlnko je stredom našej slnečnej sústavy, preto bude našou hlavnou planétou v horoskope narodenia.
Označuje jadro ľudskej bytosti, iskru, vlastne podstatu. Keď čítame astrologické predpovede o Vašom znamení v časopisoch a novinách, dozvedáte sa vlastne ako bude reagovať Vaše slnko v horskope. Dozvedáte sa všeobecné veci o vašom znamení.

Slnko na oblohe žiari každý deň a tvorí so slnkom vo Vašom horoskope určitý uhol. Pre každého človeka bude tento uhol iný. Preto, že každý človek je originál.
K jednotlivým znameniam sú pridelení archanjeli, ktorí sú božím impulzom lásky, ktorá bola zoslaná až do pozemskej úrovne, aby ľuďom pripomínala vnútorné svetlo. Prostredníctvom archanjelov pôsobia rôzne aspekty svetla a čistej lásky.

Sú pripravení Vám ich odovzdať, keď ich o to požiadame a sme ochotní ich prijať. Obrázky "Archanjeli podľa znamenia zverokruhu", sú vytvorené vo farbách, ktoré korešpondujú s farbou prislúchajúceho archanjela. Každý je prezentovaný inou farebnou energiou.

K obrázkom prikladám stručný popis jednotlivých znamení a archanjelov, životné témy a oblasti, v ktorých nám môžu byť nápomocní.

Obrazy "Anjeli strážni na plátne", "Partnerské obrazy", "Anjeli farebných ľúčov", "Archanjeli podľa znamení zverokruhu" spojené so systémom AURA-SOMA COLOR CARE sú mojím duševným vlastníctvom a sú chránené autorským zákonom.

Obrazy si môžete prebrať osobne, alebo formou dobierky.
Ukážky obrázkov nájdete v sekcii fotky. Orientačné ceny nájdete v cenníku.