SAMUEL Relaxácia tela a duše

PRÁNICKÉ LIEČENIE

Pránické liečenie je staroveké liečiteľské umenie, ktoré využíva na liečenie fyzického tela energiu KI nazývanú aj PRÁNA. Pri liečení sa využívajú jej 3 hlavné zdroje - slnečná PRÁNA, PRÁNA vzduchu a PRÁNA Zeme. Pránické liečenie čerpá z poznania o energetických centrách (čakrách).

V energetických centrách môžu vznikať blokády na fyzickej úrovni, aj psychickej, či emocionálnej. Ak trvajú dlhšiu dobu, odrazia sa na celkovom stave človeka. Pranický liečiteľ vyhodnotí stav energetického systému a zvolí vhodný liečebný postup. Samotné liečenie spočíva v čistení 7 vrstiev elektromagnetického poľa - energetizuje ich a harmonizuje.

Pri pránickom liečení využívam produkty AURA – SOMA, pomandre, kvintesencie a kryštály, ktoré napomáhajú a urychľujú proces čistenia a liečenia. Klienta oboznámim s jeho stavom, upozorním na prípadné blokády v energetických centrách a doporučím mu vhodnú prácu s emóciami a psychikou, aby vedel aj sám pracovať na svojom zdraví, spokojnosti a radosti.

Pozrite si cenník služieb.