SAMUEL Relaxácia tela a duše

KURZ REIKI I., II., III. STUPEŇ (UČITEĽSKÝ, MAJSTROVSKÝ)

Podľa klasického Usuiho systému.
V spolupráci s majsterkou a učiteľkou Nikou Tobolovou.

Reiki je japonské slovo. Rei znamená "vesmírne dávanie života" a Ki znamená "energia".

Je to teda vesmírne životadarná energia, je to neobmedzená bezpodmienečná láska, pokiaľ ste veriaci, môžem povedať že je to bezpodmienečná láska Boha.
Pri Reiki nedochádza k predávaniu svojej energie, ani sa nedá preberať energia od iného človeka. Buď má človek energie veľa, alebo málo. Vytvorí sa stav nerovnováhy a tým aj pravdepodobnosť ochorenia. V rovnovážnom stave má každý šancu na uzdravenie. Táto rovnováha je nastolovaná prikladaním rúk na seba, alebo na druhých. Reiki si sama pri predávaní robí cestu do miest, kde je energia v nerovnováhe. Všetky aspekty sú touto energiou posilnené. Fyzické, duchovné, emocionálne aj duševné. Reiki vychádza zo srdca a je používaná ako prijímanie bezpodmienečnej lásky. Táto láska má silu vrátiť nás do stavu kľudu a harmónie. Pre mnohých je dávanie a prijímanie tejto energie zážitkom. Choroba je výsledkom nerovnováhy a príčiny ochorení je možné nájsť v emocionálnych, duševných a duchovných úrovniach. Napríklad ak žijeme v strachu, nerovnováha sa prejaví v oblasti solárneho plexu, lebo strach sťahuje energiu do žalúdka. Potom to môže byť oblasť hrdla, kde sa tiež môže hromadiť energia. Pravdepodobnosť ochorenia v týchto miestach je veľmi veľká. Pretože Reiki pôsobí na všetkých úrovniach, ovplyvňuje nie len dôsledok, ale aj príčiny choroby. Musíme si uvedomiť, že ľudia ktorí túto energiu dávajú, nie sú liečitelia. Sú len kanálmi, ktorými táto energia prechádza. Keď energiu dostávate, ste harmonizovaní, ale tak isto je to aj darcom, ktorý je v konečnom dôsledku tiež prijímateľ. Keď kúru liečby prevádzate, tak ju aj prijímate. Čím viac Reiki používate, tým sa stávate vyrovnanejšími. A práve na vyrovnávaní závisí kvalita energie, ktorá Vami prechádza, závisí kvalita Vášho života, lásky, ktorú ste schopní dávať a prijímať, závisí naplnenie Vášho života a spokojnosť s ním.

História Reiki
Systém bol znovu objavený Dr. Miao Usuim, japonským mníchom. Raz mal na univerzite v Kjótó prednášku a dvaja študenti sa ho opýtali, ako Ježiš liečil a či by to dokázal aj on. Povedal, že nie a týmto stretnutím začalo jeho životné hľadanie. Odišiel z Japonska do Ameriky a 7 rokov tam študoval. Stal sa teológom. Odcestoval do Indie a zase študoval. Vrátil sa do Japonska a začal sa zaujímať o Budhu. Veď aj Budha robil zázraky ako Ježiš. Ale na otázku, či vedia budhisti liečiť telo aj dušu bola odpoveď záporná - už nie Mních mu vysvetlil, že liečeniu ducha sa venovalo toľko pozornosti, že zabudli ako liečiť telo a to nechávajú iným liečiteľom. Bol prijatý do kláštora a pod vedením zenového mnícha začal študovať. Často hľadal u neho pomoc. Ten mu vždy povedal, aby išiel meditovať, lebo iba tak nájde svoju vnútornú odpoveď. Konečne začal objavovať tajomstvo. Po spoločnej meditácii s mníchom im bolo povedané, že Usui má ísť na horu Kurama pri Kjótó. Dvadsaťjeden dní tam meditoval a pôstil sa, aby došiel k osvieteniu a duchovnej čistote. Každé ráno vstal pred východom slnka a odhodil jeden z dvadsaťjeden kameňov, ktoré si pripravil. Posledný deň sa zobudil a bola úplná tma. Našiel cestu k meditačnému miestu. Predtým ako odhodil posledný kameň pomodlil sa. Prosil Boha o osvietenie. Keď odhodil kameň, objavilo sa na východe svetlo. Blížil sa k nemu a on chcel ujsť, ale začul vnútorný hlas: Hľadal si dvadsaťjeden rokov, pôstil si sa, meditoval si dvadsaťjedna dní, prosil o osvietenie a teraz chceš ujsť?
Odpovedal: Nie. Ak je toto svetlo určené mne, prijmem osvietenie. Svetlo sa rozžiarilo ešte silnejšie a ožiarilo jeho tretie oko. Zažil obrovský pocit eufórie. Kam pozrel, všade sa rozprestierala pestrofarebná dúha, v ktorej plávali bubliny. V každej bol holografický znak. Hlas povedal: Toto sú kľúče k kliečbe. Nauč sa ich, zapamätaj si ich a nedovoľ, aby boli zabudnuté. Usui vo svojej mysli hovoril: Mám ich, nezabudnem ich a nepripustím, aby sa stratili. Začal zostupovať z hory a celý nadšený sa ponáhľal za svojím zenovým majstrom. Hneď si mohol vyskúšať silu energie, ktorú práve dostal, keď si zahojil palec, ktorý si poranil. V hostinci, kde sa zastavil najesť, vyliečil dcéru majiteľa, ktorú bolel zub. Ďalší deň dorazil do Tokia a všetko porozprával mníchovi. Žiadal o radu, čo robiť so symbolmi a s energiou a on mu opäť odporučil meditáciu, v ktorej mu bolo povedané, že má ísť medzi žobrákov. Usui ich začal liečiť a zostal medzi nimi sedem rokov. Za tento čas videl veľa nádherných výsledkov. Jeden deň stretol žobráka, ktorý mu bol povedomý. Potom zistil, že to bol jeden z prvých, ktorého vyliečil a mohol pracovať. Aj začal, oženil sa, ale potom zistil, že žobranie mu vyhovuje viac, nie je za nič zodpovedný, tak s ak žobraniu vrátil. Usui sa otočil a odišiel. Vrátil sa do kláštora. Tu si uvedomil, že robil pravý opak čo budhisti. Liečil telo, ale nie ducha. Potom mu učitelia povedali päť duchovných princípov Reiki, ktoré ovplyvnili jeho ďalšiu liečiteľskú aktivitu. Naučil sa, že predtým keď dával a nežiadal od pacienta, aby tiež na seba prevzal zodpovednosť, nedochádzalo k výmene energie za poskytnutú službu. Tiež sa naučil, že človek predávajúci reiki rastie tým, že aplikuje duchovné princípy do svojho každodenného života a ten potom týmito princípmi mení na všetkých úrovniach. Dr. Usui vyučoval Reiki na japonských ostrovoch až do konca roku 1926,kedy zomrel. Jedným zo 16 učiteľov Reiki, ktorých urobil, bol aj Chujiro Hayashi. Ten založil prvú Reiki kliniku v Tokiu. Keď začala druhá svetová vojna, naučil túto techniku aj dve ženy. Jedna bola hawayto Takata, ktorá sa narodila na havajských ostrovoch v roku 1900 a žila v Amerike. Mala dve dcéry, bola vdova. Vo svojich 70-tich rokoch začala zasväcovať ďalších majstrov Reiki. Zomrela 11. októbra 1980.

Nekonečné zdravie začína tým, že duchovný aspekt človeka znovu prebudí pre bezpodmienečnú lásku. Tento znovu prebudený človek je potom plne zodpovedný za svoje voľby vo svojom živote a je posilovaný vo svojom sebauzdravení.
Toto je cieľ Dr. Usuiho.

Reiki lieči nie len choroby, ale rozširuje aj prirodzené schopnosti, vyrovnáva ducha, uzdravuje telo a tým vytvára šťastie.
Každý by sa mal riadiť piatimi princípmi a nosiť ich denne vo svojom srdci.

1. práve dnes sa nehnevaj
2. neobávaj sa
3. buď naplnený vďačnosťou
4. venuj sa svojej práci
5. buď milý k ľuďom

Stupne Reiki a naladenie
Majster Reiki prenáša energiu na žiaka pomocou starej tibetskej techniky. Táto energia otvára žiaka pre prijímanie kozmickej energie. Do tela prúdi cez hlavu hornými energetickými centrami a potom vyžaruje z rúk tak, aby vyšla z tela a umožnila ďalšie liečenie. Okrem toho naladenia zvyšujú vibračnú frekvenciu tela a tým vyvolávajú 21 dňové vnútorné očisťovanie, pretože vyššie kmitanie automaticky odhaľuje negatívne blokády a štruktúry a tie musia byť vylúčené. Naladenia sú presné postupy.
Naladenie na Reiki je trvalé. Akonáhle je človek majstrom Reiki prebudený, je mu umožnené prevádzať Reiki energiu do seba a do iných po celý zbytok života.

Prvý stupeň je základom pre všetky ostatné. Tu sú Vám znovuprebudené a naladené 4 energetické centrá - čakry.
1. naladenie - aktiváciou srdečnej čakry sa vaše srdce otvorí neobmedzenej láske
2. naladenie - aktiváciou krčnej čakry sa otvorí dráha v vašemu vyššiemu vedomiu a získa sa dôvera
3. naladenie - aktiváciou tretieho oka dôjde k oživeniu Vašej intuície
4. naladenie - aktivácia korunnej čakry Vás otvorí k prijímaniu bezpodmienečnej vibrácie energie Reiki
Naľaďovanie prvého stupňa otvára najmä fyzické telo, takže prijímate oveľa viac životnej sily a môžete ju cez seba nechať prúdiť. Prvé zasvätenie naladí na fyzickej úrovni srdce a týmus, na úrovni éterického tela zosúľaďuje lotosový kvet srdca. Druhé naladenie pôsobí na štítnu žľazu a na úrovni éterického tela podporuje otvorenie čakry hrdla. Tretie ovplyvní hypofýzu a povrch medzimozgu (hipotalamu) a na éterickom tele je to tretie oko. Štvrté naladenie otvára lotosový kvet hlavy a jeho telo fyzilogickú polohu epifýzu. Potom nasleduje 21-dňové čistenie.
Aj po viacerých rokoch prerušenia môžete Reiki použiť okamžite znova, kedykoľvek chcete. Zostáva pre Vás prístupná v každom okamihu Vášho života.

Pri druhom stupni dochádza k iniciácii čakier v dlaniach. Pracuje sa s mocnými symbolmi spojenými s reiki II. stupňa. Použitím symbolov môžete znásobiť množstvo energie, ďalej je práca v emocionálnej a duševnej oblasti na prekonávaní a odpútaní sa od problémov a tiež je to práca na diaľku. Prenos energie je silnejší. Po zasvätení do druhúho stupňa a počas 21-dňového čistenia je časté pociťovanie prísunu energie do prvého lotosového kvetu. Je to pochopiteľné keď si vezmete, že toto centrum bolo silne stimulované a hadia sila - kundalini sa prebudila.

Pri treťom stupni sa z Vás stávajú majstri. Dostávate symbol majstra a získavate schopnosť viesť iných a ukazovať im cestu.

Túžba po naladení je naša vlastná, osobná záležitosť. Majster Reiki nemá žiadnu moc a silu nad svojimi žiakmi. Jeho pravda nemusí a nie je ich pravda.
Reiki je prítomná vo všetkých živých bytostiach. Je to niečo, s čím sa už rodíme a čo v nás spí, dokiaľ nenastane chvíľa, kedy v nás túto energiu prebudí majster Reiki. V priebehu inicializačného procesu sa vo Vás znovuprebudí uzdravujúci aspekt a vy ste naladení k prijímaniu Reiki energie. Každý človek má s týmto iné skúsenosti. Niektorí sú hlboko dojatí, iní šťastní, ďalší necítia nič. Ale ich životy sa do istej miery menia a tieto zmeny bývajú už trvalé.

"Ty sám si svojím najlepším vodcom,
svojím najlepším učiteľom.
Všetky odpovede nájdeš vždy v sebe."

Aktuálne termíny kurzov s cenami nájdete na stránke www.maser.sk, alebo kliknite tu.

Kurzy sa momentálne z dôvodu mojej publikačnej činnosti až do odvolania nekonajú!