SAMUEL Relaxácia tela a duše

Energia WORLDWIDE (WWE)

Energia WORLDWIDE nenahrádza plnohodnotnú lekársku starostlivosť, je len jej doplnkom.
Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za vaše rozhodnutie a z nich plynúce následky.

Pri práci s energiou WORLDWIDE dochádza k čisteniu, ktoré sa môže prejaviť fyzicky (príznaky nachladenia, chrípky, či angíny, hnačky, bolesti chrbtice a ďalšie) i psychicky (precitlivenosť, plač, zvýšená agresivita a ďalšie). Toto čistenie trvá maximálne tri dni. Pokiaľ podobné problémy pretrvávajú dlhšie, nie je to prejav tohto čistenia.

Pokiaľ si energiu WORLDWIDE nemôžete sami stiahnuť, je to spôsobené nekvalitnou prípravou – vyčistením, alebo na to ešte nie ste pripravení.

Energia WORLDWIDE je voľne prístupná len osobám starším ako 15 rokov!

Zoslanie energie WORLDWIDE je reakcia Univerza na aktuálne dianie na Zemi. Je určená nielen pre osobnú potrebu človeka ako jednotlivca, ale aj pre celé ľudstvo a celú planétu Zem. Je zameraná na každodennú realitu človeka (najmä zdravie a vzťahy počas celého života, vrátane prenatálneho obdobia; do minulých životov nezasahuje). Zameraná je aj na vývoj ľudskej duše (čistenie prekážok, zábran a blokov vo všetkých úrovniach). Napomáha tým nastoleniu celkovej harmónie človeka – jeho šťastiu. Ide o univerzálnu energiu, podobnú ako reiki. Vyhovuje viac terajšiemu tempu a terajšej dobe.

Energia WORLDWIDE má tri stupne:
UŽÍVATEĽ – môže s energiou pôsobiť na všetko čo je uvedené nižšie, ale len u seba samého.
TERAPEUT – môže túto energiu využívať pre seba a aj pre druhých, v rozsahu uvedenom pre stupeň Užívateľ a v rozsahu druhého stupňa.
MAJSTER – môže túto energiu využívať v plnom rozsahu stupňa terapeut a rozsahu tretieho stupňa pre seba aj pre druhých a súčasne môže do tejto energie zasvätiť v plnom rozsahu (všetky tri stupne) záujemcov, ktorí si túto energiu nemôžu stiahnuť sami.

Energia WORLDWIDE stupňa užívateľ:
 • lieči bežné choroby (chrípka, bolesti hlavy, svalová únava a pod.),
 • pomáha pri rekonvalescencii po chorobách,
 • pomáha pri liečbe rôznych zranení (pohmloždeniny, rezné rany, zlomeniny a pod.),
 • pomáha pri liečení ťažších chorôb,
 • posilňuje imunitný systém,
 • lieči ľahké emočné bloky,
 • pomáha pri liečení ťažších emočných blokov (nechuť čokoľvek robiť, labilita a pod.),
 • lieči ľahšie mentálne bloky,
 • napomáha s lepšiemu hospodáreniu s energiou (napríklad: pri problémoch so štítnou žľazou a slinivkou brušnou),
 • obnovuje chuť do života (napríklad: po strate niekoho/niečoho, na kom/čom nám veľmi záležalo),
 • pomáha nám, aby sme neboli závislí na veciach a minulosti (pozitívne aj negatívne),
 • pomáha nám, aby sme neboli závislí na svojich „pravdách“ a „pravdách“ spoločnosti,
 • pomáha nám, aby sme neboli závislí na jednom človeku,
 • pomáha čistiť krivdy,
 • pomáha pri duchovnej práci (meditáciách, víziách, kartách, kyvadle, automatickej kresbe a pod.),
 • pomáha vyjasňovať miesto v živote – duchovnú cestu.
Príprava na príjem energie WORLDWIDE:
U väčšiny ľudí je nutné pred vlastným zasvätením urobiť očistenie z dôvodu kvalitnejšieho prijatia samotnej energie. V prípade, že vás zasväcuje majster, je vhodné, aby toto prečistenie urobil on sám.

Príjem energie WORLDWIDE - zasvätenie:
Zasvätenie môže prebehnúť dvomi spôsobmi:
 • sami požiadate o zasvätenie,
 • necháte sa zasvätiť majstrom.
Energia WORLDWIDE stupňa TERAPEUT:
 • krotí emočné výbuchy (hystéria, zlosť a pod.),
 • pomáha uzdravovať akékoľvek vzťahy (až do 70% vzťahy k sebe samému, vzťahy v rodine – rodičia/deti),
 • zmierňuje dopady dyslekcie, dysgrafie, porúch chovania a ďalšie,
 • pomáha uvoľňovať prekážky, zábrany a bloky v citovej a emocionálnej oblasti,
 • prečisťuje bloky,
 • pomáha liečiť duchovné príčiny emócií,
 • čistí energetické kanály,
 • pomáha zvládať stresy,
 • podporuje pri liečbe civilizačných chorôb akou je rakovina a únavový syndróm,
 • pomáha liečiť duchovné príčiny mentálnych blokov.
Energia WORLDWIDE stupňa MAJSTER:
 • vyrovnáva celý energetický systém človeka,
 • srdce – prepája polarity (muž – žena),
 • dodáva životnú silu (radosť zo života),
 • pomáha proti bolesti zubov,
 • prečisťuje a detoxikuje telo,
 • uvoľňuje zablokované problémy a otvára nové možnosti na duchovnej ceste,
 • zvyšuje vibrácie,
 • otvára čakru srdca,
 • čistí myseľ človeka,
 • pomáha eliminovať negatívne vlastnosti,
 • zvyšuje energiu sebe aj druhým,
 • pomáha otvárať nové obzory duše,
 • pomáha človeku nájsť vlastnú hodnotu,
 • pomáha pochopiť štruktúru vývoja (nielen duchovného), ukazuje cestu vývoja,
 • pomáha vyvažovať praktický, emočný a mentálny život,
 • pomáha vidieť veci so všetkými súvislosťami,
 • pomáha čistiť zakorenené bloky,
 • pomáha pochopiť veci nielen v energetickej rovine – pravú postatu veci,
 • pomáha v pomenovaní vecí pravým menom, lepším nachádzaním kompromisov a riešení,
 • pomáha pri liečení na duchovnej úrovni,
 • komunikácia a súcit (vyslanie myšlienky na pomoc ľudstvu a Zemi),
 • pomáha vnímať nutnosť ekológie,
 • rovnováha prijímania a dávania (komunikácia medzi ľuďmi a Zemou),
 • komunikácia so Zemou,
 • pomáha si uvedomiť, že každý človek je súčasťou celku (ľudstva, Zeme, vesmíru a celého stvorenia).
Majster môže energiu používať aj pre planétu Zem a predávať kľúč.
Tento stupeň pracuje aj vtedy, keď my s ním aktívne nepracujeme. Energia nám pomáha aj bez cielenej vedomej práce.

Usadenie energie WORLDWIDE
Proces usadzovania je obdobie, počas ktorého energia „hľadá“ svoje miesto v systéme. Tento proces môže trvať až 3 týždne. V tomto čase nemusí energia pracovať v plnej sile. V tomto období sa odporúča zvýšený príjem tekutín.

Práca s energiou WORLDWIDE
Ruky necháte priložené na tele klienta pokiaľ cítite prúdenie energie. V prípade zranenia je vhodné položiť ruky priamo na zranené miesto alebo nad neho. Priloženie rúk na oblasť srdca je najvhodnejší spôsob liečby, pretože energia sama prúdi na potrebné miesto či miesta bez toho, kde cítite bolesť, či daný problém. Zdroj bolesti nemusí byť vždy zdrojom problému.

Použiť energiu WORLDWIDE je môžné kedykoľvek a kdekoľvek. V rozsahu stupňa Užívateľ nie su žiadne riziká ani obmedzenia. Nepožívajte však súčasne napríklad energie reiki, Shamballa a WORLDWIDE, ktorý má modernejší a dokonalejší „software“. Energie by sa navzájom rušili. Postupné liečenie týmito energiami je však možné. Časový odstup od nich si môžete vytestovať sami napríklad kyvadlom, kineziologickým testom a pod.

Prajem všetkým, aby energia WORLDWIDE Vám priniesla do života zdravie, radosť a naplnenie s láskou a svetom... Pozrite si cenník služieb.