ANJELI STRÁŽNI

gears

Pri narodení je každému človeku pridelený anjel strážny, ktorý nás sprevádza , vedie a ochraňuje. Pomáha nám zdolávať naše slabiny, odhaľovať naše vlohy. Jeho jediným cieľom je svojho zverenca viesť, chrániť a podporovať.

Maľujem obrazy s duchovnou tématikou, liečivé obrazy, meditatívne obrazy, energie nanebovzatých majstrov , archanjelov ...

Dovoľte prosím, aby som vám priblížil tvorbu obrázkov Anjeli strážni – podľa dátumu narodenia - ako vznikajú ,,ne-obyčajné“ obrázky. Podobným spôsobom pracuje moja krstná dcéra Katarína Siriia Lahutová (Elementárne umenie).

K samotnej tvorbe takéhoto jedinečného obrázku potrebujem vedieť meno, priezvisko, dátum narodenia, (ak viete – aj hodinu narodenia) - pre koho bude obrázok vytvorený. Taktiež veľkosť plátna, konečný rozmer - ak bude obrázok zasielaný poštou, poprosím o presnú adresu doručenia a telefónny kontakt.

Pred samotnou maľbou sa naladím ,,nacítim“ na konkrétneho človeka a jeho Anjela strážneho. Snažím sa pritom precítiť jeho životné témy, problémy, konkrétnu situáciu.
Niekedy sa stáva, že obrázok sa akoby vytvoriť nedá. Sú to veľmi ťaživé témy a vtedy prosím anjela strážneho konkrétneho človeka o pomoc a vedenie. Často dostávam otázky ako môže takýto obrázok pomôcť.

Moja tvorba je zameraná na vibráciu, farby – každá farba kmitá na určitej vlnovej dĺžke a frekvencii. V tomto ponímaní môžem byť nápomocný. Vedomosti o farbách čerpám zo systému Aura – Soma Colour Care.

S týmto systémom pracujem už od roku 2008. Do farieb primiešavam kvintesencie, pomandre či esenciálne oleje, ktoré v obrázku tiež podporujú pôsobenie pozitívnej vibrácie.
K obrázku prikladám aj popis – kto je váš Anjel strážny a význam farieb.
Niektorí ľudia výnimočne dostanú od Anjela strážneho osobný odkaz – vtedy ho sprostredkúvam v plnom význame majiteľovi.

Zo srdca vám prajem, aby moje obrázky nielen skrášľovali vaše príbytky, ale hlavne vám pripomínali, že každý jeden máte svojho Anjela strážneho, ktorý vás sprevádza, ochraňuje, ale najmä - neskonale miluje.

Obrazy "Anjeli strážni" a "Partnerské obrazy" sú mojím duševným vlastníctvom a sú chránené autorským zákonom.

Obrazy si môžete prebrať osobne, alebo formou dobierky.
Ukážky obrázkov nájdete v sekcii fotky. Orientačné ceny nájdete v cenníku.