COPYRIGHT


Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Vladimír Országh, so sídlom v Bratislava,(ďalej tiež ako "autor" alebo "Samuel"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia autora je zakázané.

Autor článku zverejneného v tlačenom, alebo inom vydaní autora alebo na webových stránkach www.terapiasamuel.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené" alebo "Licencia vyhradená", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.

http://www.microsoft.com/slovakia/licencie/autorskyzakon/azplneznenie.mspx

§ 54
Predpoklad autorstva

§ 56
Ochrana autorského práva