UZDRAVENIE DUŠE, TELA A VZŤAHOV SPIRITUAL RESPONSE THERAPY - SRT

Duchovná očista prostredníctvom vyššieho JA pôsobí maximálne do hľbky a pracuje s témami, na ktoré žiadna iná mne známa terapia nedokáže zapôsobiť.

Existuje mnoho liečebných metód, každá z nich môže byť prínostná na mentálnej, emocionálnej i fyzickej úrovni. Musíme sa zaoberať všetkými týmito úrovňami a je neoddiskutovateľné, že mentálna a emocionálna úroveň ovplyvňuje fyzické telo a jeho zdravie a je tomu aj naopak – stav tela má vplyv na náš pocit a pohľad na život.

Pamätajte, že metóda SRT pracuje s príčinou ochorení a obtiaží v živote a pomáha ich odstraňovať, aby telo mohlo spracovať liečenie na fyzickej úrovni.

Očista metódou SRT je veľmi silný proces vyhľadávania a odstránenia škodlivých programov z tohto života, z minulých životov paralelných životov, ale aj z pripravovaných budúcich životov.

Sústreďujeme sa na škodlivé energie, ktoré pochádzajú z minulých životov a je preto nutné ich odstrániť. Po vyčistení negatívnych programov a energií zostáva iba múdrosť a poučenie získané z tejto skúsenosti.

„Staré“ – vyčistené programy sa už nemôžu vrátiť, iba ak by ste si vytvorili ďalšie negatívne energie, veľmi negatívnymi emóciami, alebo opakovaním negatívnych návykov.

Prosíme Vás, pomôžte nám vyťažiť z tejto práce maximum tým, že budete rozvíjať a udržovať pozitívne myslenie, emócie a slová. Na Vás zostáva starať sa o to, aby ste boli čo najpozitívnejšími

Pozrite si cenník služieb.