Nový čakrový systém a liečiteľ Zeme Nového veku

Milí priatelia.
Pripravil som pre nás zážitkový seminár v energiách Nového veku. Na tomto seminári sa dozviete o novom čakrovom systéme a o postupnom vývoji čakier v minulosti a dnes. Naučíte sa techniku, ako pracovať so svojimi čakrami, alebo čakrami Vašich klientov, prípadne priateľov, či rodinných príslušníkov.
Tiež sa dozviete, ako pracovať s čakrami Matky Zeme- Lady Shyenna, a energiami tak veľmi potrebnými pre aktuálny vývoj a prechod do vyšších dimenzií.

Túto techniku nám priniesla Sabine Sangitar- médium novej doby v časoch vzostupu a transformácie (www.shimaa.de). Pri tejto technike pracujeme s Kryštálmi Skutočnosti a energiami, ktoré nám prinášajú.

Tento seminár je zameraný hlavne na praktickú výučbu, ktorá Vám prinesie mnoho vedomostí:
- Kryštály Skutočnosti v dennom živote a práca s nimi
- Nový čakrový systém v minulosti a dnes
- Práca s čakrami Matky Zeme- Lady Shyenna
- Ako pracovať s vlastnými čakrami (alebo čakrami iných)
- Práca na diaľku pre inú osobu
- Edinna , Alfa a Omega čakra
- Aktivačné meditácie

Možnosti a formy seminára Vám ponúkam nasledovné:

- skupinový seminár - min. počet účastníkov 2, maximálne však 4 - cena: 155 €
- individuálny seminár - pre 1 osobu - cena: 185 €

Po absolvovaní semináru sa stávate liečiteľmi Zeme Nového veku. Treba mať však na pamäti, že Vám v tomto procese nesľubujem uzdravenia, ako niektoré „zázračné“ metódy, či techniky. Ponúkam jedinečnú možnosť, ako prebrať plnú zodpovednosť za seba samých a tým vziať svoj život do vlastných rúk, naučiť sa pracovať s energiami pre súčasnú dobu, ktorá sa veľmi rýchlo mení. Taktiež vedieť ošetriť energetický systém, alebo pomôcť niekomu inému, ako aj liečiť našu planétu. A tým byť súčasťou celku v zostupných energiách.
Je na Vás, ako s vlastným potenciálom naložíte.

V cene sú započítané skriptá a pracovné materiály v slovenskom jazyku. Doba výučby je 3 – 5 hodín.

Miesto: Košická 42, 821 08 Bratislava
Potrebné info aj na webe: www.terapiasamuel.sk
Kontakt: 0905 167 869Pozrite si cenník služieb.