TECHNIKA Novej doby
SOL´ A VANA

Moji milovaní priatelia, klienti známi aj neznámi. Po vlastnom procese prerodu a transformácii, po dlhoročnej práci v službe pre človeka a planétu Zem, po objavovaní, skúmaní a učenia sa, som pre vás pripravil úplne novú techniku prezentovanú pod názvom SOL ´A´ VANA.

Technika je veľmi nápomocná práve v dnešnej dobe – dobe prerodu a transformácie do vyšších dimenzií, kedy sa úplne mení energetický systém človeka a celej planéty. Hľadal som spôsob, ako prepojiť príjemné s užitočným tak, aby technika SOL ´A´ VANA pracovala na úrovni fyzického tela a zároveň zahŕňala aj prácu s energetickým systémom človeka v plnom rozsahu. Nielen na úrovni jemnohmotných tiel, čakier, no pracovala aj s novými energiami, ktoré na Zem prichádzajú a sú pre nás tak veľmi potrebné.

Zvolil som techniku ľudského dotyku, ktorý je, bol a vždy bude spojený s liečením (uzdravovaním). Dotyk lieči. Dotyk spája, navodzuje dôveru, vnútorné upokojenie, pohodu, relax či pocit bezpečia. A práve v dnešnej dobe, po mnohých mesiacoch izolácie, odlúčenia, pocitoch neistoty, samoty či strachu, kedy nám prítomnosť dotyku a spojenia chýbala, cítim, že technika dotykom je najvhodnejšia. Je pravdou, že energetický systém človeka sa novým a prichádzajúcim energiám prispôsobuje. No technika SOL ´A´ VANA vie a dokáže váš energetický systém preladiť do energií a vibrácií tak, ako je to pre vás v súčasnosti najvhodnejšie).

Pri technike SOL ´A´ VANA pracujem s energiami KRYŠTÁLOV SKUTOČNOSTI a so sadou čakrových vysoko vibračných OLEJOV NOVEJ DOBY (čakrový set), ktoré som za týmto účelom vytvoril.

Technika sa vykonáva na chrbte a hlave človeka (klienta).

V čom vám vie byť táto úplne nová technika nápomocná?

Vysvetlím Vám to na príklade. Máte auto (auto predstavuje telo a energetický systém). Máte zvolenú cestu, cieľ. Môžete ísť poľnou cestou, asfaltovou cestou alebo diaľnicou. Vy ste si vybrali diaľnicu. A technika SOL ´A´ VANA vám dá diaľničnú známku (aby vaša cesta bola rýchla a bezpečná).

Po absolvovaní techniky SOL ´A´ VANA sa váš energetický systém prispôsobí (preladí) na vyššie vibrácie. Preladí sa na prijímanie nových energií, ktoré k nám začali prichádzať - energie Nyooske Svetlo, energie Oint ´ Tass, Prosonodo svetlo, Wejadské energie a ďalšie. Ide o úplne nové energie, ktoré na zemi neboli prítomné.

Počas liečenia dostanete v daný moment to, čo je pre vás dobré a správne. Keď je váš energetický systém prekalibrovaní na vyššie vibrácie:

- ste viac otvorený a pripravený prijímať nové energie, vaša energia narastá...
- čakrový systém je prepojený s fyzickým telom, vašimi emóciami a psychikou a dochádza k zlepšeniu na všetkých úrovniach vášho bytia
- spájajú sa aspekty vašej duše, stávate sa celistvými, spokojnejšími a vyrovnanejšími
- nakoľko vaše čakry (energetický systém) je veľmi prepojený s energetickým systémom Zeme, pri vašom liečení dochádza aj k liečeniu Zeme (tak veľmi potrebné a úžasné).

Ak vás táto technika zaujala a rezonuje s vami, ak sa dotkla vašej duše a cítite, že je pre vás, bude mi radosťou a potešením sprevádzať vás procesom prijímania nových energií a vašou novou cestou. Technika Sol ´A ´Vana je učená pre všetkých, ale vie byť veľmi nápomocná hlavne tým, ktorý o aktuálnych energetických zmenách nič nevedie, nepracujú so svojim energetickým systémom a svoje vibrácie nedokážu preladiť na vyššiu úroveň.

Technika nie je vhodná pre tehotné a dojčiace ženy, nakoľko sa pracuje s esenciálnymi olejmi. Ošetrenie však môžu absolvovať, na energetickej rovine.

Prosím o možné zdieľania, aby sa technika Sol ´A ´Vana dostala do povedomia ľudí, lebo je tak veľmi potrebná v procese vzostupu. Do budúcna pripravujem a vzdelávací seminár, aby ste sa spomínanú techniku vedeli naučiť aj vy LIEČITELIA NOVEJ ZEME.

Ďakujem. An ´Anasha.

Dobra ošetrenia: cca 60 minút Cena: 40,- €. Pozrite si cenník služieb.