OBRAZY, KTORÉ POHLADIA DUŠU

FARBY V NAŠOM ŽIVOTE

STE FARBAMY, KTORÉ SI VYBERÁTE A ONY ODZRKADĽUJÚ POTREBY VÁŠHO BYTIA (VICKY WALL)

Farby sú zakotvené v našom živote a sú neoddeteliteľnou súčasťou našho života. Bez ich pôsobenia by sa vo vesmíre nemohol odohrávať žiadny vývoj. Farby a energia tvoria jednotu. Každá farba má svoju vibráciu a každá vibrácia sa dá prideliť k jednotlivej farbe. Preto nie je možné oddeliť farbu od energie a energiu od farby.

Farbu teda môžeme považovať za indikátor energie. Podobne je tomu aj naopak. Každá energia má vo vesmíre svoju protiváhu slúžiacu k rytmickému vyváženiu vzájomného účinku k zachovaniu rovnováhy. Akákoľvek prevaha či nedostatok spôsobuje nerovnováhu. Farby v našom živote sú sily, ktoré nám môžu pomáhať a podporovať nás.

Faktom je, prečo sa nám niektoré farby páčia a iné menej. Čiže aj takýmto spôsobom nám farby zasahujú do nášho vnútorného života. Napríklad ich účinok je taký silný, že pod vplyvom jednej farby sa v danom okamihu rýchlejšie rozhodneme a pod vplyvom inej farby sa môžeme rozhodnúť opačne. Každá farba rezonuje s určitým spektrom psychického stavu a s určitou našou vlastnosťou, našimi kvalitami, túžbami a potrebami.

Vyberte si prosím z mojej ponuky obrazov:


Obrazy "Anjeli strážni" a "Partnerské obrazy" sú mojím duševným vlastníctvom a sú chránené autorským zákonom.

Obrazy si môžete prebrať osobne, alebo formou dobierky.
Ukážky obrázkov nájdete v sekcii fotky. Orientačné ceny nájdete v cenníku.