KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA -
CESTA HLBOKEJ RELAXÁCIE

Kraniosakrálna terapia (kranium - lebka, sakrum - krížová kosť) je jemná, neinvazívna, dotyková metóda.

Terapeut jemným dotykom nepresahujúcim tlak 5 gramov na cm2 vylaďuje kraniosakrálny rytmus, zlepšuje pulzovanie mozgovomiešnej tekutiny - likvoru, čím ovplyvňuje pohybové funkcie, myslenie a emócie klienta.

Počas terapie sa rozpúšťa zapuzdrená negatívna energia v tkanivách a ich blanitých štruktúrach, uvoľňujú sa staré spomienkové traumy, následky minulých fyzických i psychických zranení, ktoré vyvolávajú v tele človeka chronické problémy.

Odporúča sa najmä pri:
 • Migrénach a bolestiach hlavy
 • Chronických bolestiach šije a chrbta
 • Poruchách podmienených stresom a napätím
 • Poruchách koordinácie, hlavne v kojeneckom veku
 • Stavoch po traumatických poraneniach mozgu a miechy
 • Dysfunkciách centrálneho nervového i hormonálneho systému
 • Častých zmenách nálad
 • Depresiách a slabej sebadôvere
 • Poúrazových stavoch
 • Stavoch preťaženia organizmu
 • Poruchách so sústredením, s učením, hovorením, čítaním a písaním
 • Ortopedických problémoch v oblasti chrbta
 • Bolestiach zubov, paradentóze
 • Akútnych i chronických problémoch dýchacích ciest
 • Dysfunkciách žuvacej sústavy
 • Stavoch chronickej únavy a vyčerpanosti
 • Poruchách vegetatívneho nervstva
Kraniosakrálna terapia dodáva energiu na životné zmeny a vyjadrenie samého seba. Zároveň podporuje samoliečiace mechanizmy v organizme. Vykonáva sa cez oblečenie a jej priebeh trvá cca. hodinu

Pozrite si cenník služieb.